kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

ŘEPY-RUZYNĚJedná se o zatím poslední zprovozněnou část silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP), která již slouží a vytváří významné propojení mezi stávající stavbou 516 Třebonice - Řepy, silnicí I/7 (rychlostní silnicí R7) a výhledovou stavbou 518 Ruzyně - Suchdol na západním okraji Prahy. Uvedena do provozu byla tato stavba v říjnu 2001 a zcela dokončena v červnu 2002.

Trasa stavby 517 (Řepy – Ruzyně) SOKP začíná za mimoúrovňovou křižovatkou Řepy (stavba 516 Třebonice – Řepy) přes 1000 m dlouhou mostní estakádou, jejíž součástí jsou i dvě sjízdné rampy pro větve mimoúrovňové křižovatky. Jedná se o betonovou monolitickou dodatečně předpjatou spojitou trámovou estakádu ve směrovém i výškovém oblouku tvořenou dvěmi souběžnými konstrukcemi o 24 polích  rozpětí 38 až 46 m. Trasa dále pokračuje k přemostění železniční tratě Praha – Kladno, od kterého se dále dostává do prostoru mimoúrovňové křižovatky Ruzyně spojující ulici Lipsko (I/7), Evropskou, Drnovskou a K Letišti. Přes poměrně hluboký  zářez (až 8 m) hlavní trasy se před ruzyňskou křižovatkou klene obloukový most o rozpětí 50 m, který v současné době převádí přes okruh polní cestu. Výhledově by měl sloužit k propojení terminálu letiště Ruzyně s plánovanou obchodní zónou. Trasa silničního okruhu za MÚK Ruzyně plynule navazuje na silnici I/7 s pokračováním jako  rychlostní silnice R7 (Praha – Chomutov). zdroj: http://www.dalnice-silnice.cz/

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Technická specifikace:
Celková délka stavby 2,51 km
Šířkové uspořádání R 34
Návrhová rychlost 120 km/h
Počet MÚ křižovatek 1 - MÚK Ruzyně (s I/7)
Počet mostů celkem 10
Počet mostů na vlastním úseku 8
Počet mostů na přeložkách přes úsek 2
Tunely nejsou
Odpočívky nejsou
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.