kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

SATALICE – BĚCHOVICEZ pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část, která již slouží a vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici R10 (Praha – Turnov), dálnici D11 (Praha – Hradec Králové), silnici I/12 (Praha – Kolín) a Štěrboholskou radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského  okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka).
 

Stavba 510 Satalice - Běchovice SOKP byla rozdělena do dvou etap výstavby. V 1. etapě byl postaven úsek Satalice – Horní Počernice, který plynule navazuje na rychlostní silnici R10. Od zmíněného přechodu je trasa okruhu přivedena k mimoúrovňové křižovatce Černý Most se silnicí II/611 v prostoru mezi městskými částmi Černý Most a Horní Počernice. Odtud je trasa vedena přes potok Chvalka k další mimoúrovňové křižovatce Počernice s dálnicí D11, kde byla první etapa výstavby ukončena. Stavba byla uvedena do provozu v roce 1984.

Ve 2. etapě byl postaven zbývající úsek tj. Horní Počernice – Běchovice. Tento úsek překonává mostní estakádou  potok Rokytka a Počernický rybník, železniční trať Praha – Kolín a silnici I/12. Končí za mimoúrovňovou křižovatkou Běchovice se silnicí I/12, kde se plynule napojuje na Štěrboholskou radiálu. Úsek byl uveden do provozu v roce 1993.

V budoucnu bude tento stávající úsek od severu napojen na výhledovou trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou 511 Běchovice – dálnice D1.

V roce 2007 byly zrealizovány protihlukové stěny na mostní estadádě přes Rokytku a železniční trať Praha - Kolín.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Technická specifikace:
Celková délka stavby 4.1 km
Šířkové uspořádání R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená s rezervou na R/33,5
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 3 MÚK Černý Most (s II/611), MÚK Počernice (s D11), MÚK Běchovice (s I/12)
Počet mostů celkem 12
Biomosty -
Tunely nejsou
Odpočívky nejsou

SATALICE – BĚCHOVICE

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.