kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

SLIVENEC-TŘEBONICEJedná o první zprovozněnou část silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP), která již slouží více než 20 let a vytváří významné propojení mezi ulicí K Barrandovu (dříve Výstupní Barrandovskou komunikací) a dálnicí D5 (Praha – Plzeň) na západním okraji Prahy. Stavba byla uvedena do provozu v roce 1983 a dokončena v roce 1984.

Stavba 515 (Slivenec – Třebonice) SOKP začíná v mimoúrovňové křižovatce Slivenec s ulicí K Barrandovu. Odtud vede po hranici Prahy kolem Řeporyjí na  straně severní a obcemi Ořech a Zbuzany na straně jižní. U obce Ořech se nachází druhá mimoúrovňová křižovatka sloužící pro napojení Řeporyjí a okolních částí  Prahy 13. Silniční okruh dále směřuje k obci Zbuzany, překonává železniční trať Praha – Rudná,   pokračuje k nové mimoúrovňové křižovatce  u Jinočan (zprovozněna v prosinci 2007) a dále kolem obcí Jinočany a Třebonice k neúplné mimoúrovňové křižovatce Chrášťany a k dálnici D5. Končí v mimoúrovňové křižovatce Třebonice s dálnicí D5 (navazující stavba 516 Třebonice – Řepy). Celá stavba tvoří významné propojení Barrandovské spojky a dálnice D5.

S ohledem na špatný technický stav vozovky bylo v roce 2010 přistoupeno k její  rekonstrukci s termínem dokončení před zprovozněním úseků 512, 513 a  514. Předmětem rekonstrukce byla výměna konstrukce vozovky v plné tloušťce včetně její úpravy do normového sklonu. Rovněž byly rekonstruovány MÚK Ořech a MÚK Chrášťany a provedeno nové dopravní značení. Povrch vozovky byl proveden nově cementobetonový, asfaltobetonový byl použit pouze na mostech, na MÚK Slivenec a na dvou krátkých úsecích levého jízdního pásu. Práce se uskutečnily ve 2 etapách. V 1. etapě od 2. března do 15. června byl opraven levý jízdní pás a ve 2. etapě od 16. června do 31. srpna pravý jízdní pás. Doprava byla vedena 2 pruhy od ulice K Barrandovu a opačně 1 pruhem. Stavba byla zprovozněna v polovině září 2010. Následně bylo dohodnuto provést ještě některé dodatkové práce - zejména protihlukové stěny v oblasti Třebonic, opravu úseku dálnice D5 ve směru na Prahu a další drobné objekty s termínem dokončení 15. 12. 2012.

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Technická specifikace:
Celková délka stavby 7,2 km
Šířkové uspořádání R 26,5
Návrhová rychlost 100 km/h
Počet MÚ křižovatek 5 - MÚK Slivenec (K Barrandovu), MÚK Řeporyje, MÚK Jinočany, MÚK Chrášťany(neúplná), MÚK Třebonice
Počet mostů celkem 9
Tunely nejsou
Odpočívky nejsou

SLIVENEC-TŘEBONICE

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.