kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

TŘEBONICE-ŘEPYZ pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) se jedná o třetí zprovozněnou část, která již slouží veřejnosti a vytváří významné propojení mezi stávající stavbou 515 Slivenec - Třebonice a stavbou 517 Řepy - Ruzyně SOKP na západním okraji Prahy. Stavba byla zahájena v květnu 1998, uvedena do provozu v srpnu 2000 a úplně dokončena v červnu 2001.

Stavba začíná v mimoúrovňové křižovatce Třebonice, která propojuje dálnici D5 (Praha – Plzeň – Rozvadov) se silničním okruhem. Odtud mostem překonává ulici Na Radosti a pokračuje kolem městské části Zličín. Poté se trasa silničního okruhu dostává do prostoru mimoúrovňové křižovatky Řepy s  rychlostní silnicí R6 (Praha – Karlovy Vary – Cheb), kde stavba končí sjezdem na zmíněnou rychlostní silnici  R6, která byla uvedena do provozu v prosinci 2008. Povrch vozovek na hlavní trase je cementobetonový, v mimoúrovňových křižovatkách Řepy a Třebonice je povrch asfaltový. ( zdroj: http://www.dalnice-silnice.cz/ )

Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Navržené šířkové uspořádání zůstává beze změny.

Technická specifikace:
Celková délka stavby 3,5 km
Šířkové uspořádání R 34 šestipruhová směrově rozdělená
Návrhová rychlost 120 km/h
Počet MÚ křižovatek 2 - MÚK Třebonice (s D5), MÚK Řepy (s R6)
Počet mostů celkem 12
Počet mostů na vlastním úseku 5 + 3 na rampách MÚK
Počet mostů na přeložkách přes úsek 4
Tunely nejsou
Odpočívky nejsou
Protihlukové stěny 1700 m
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.