kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Dopis senátora Ing. Petra Bratského primátorovi hl. m. Prahy a odpověď primátora


  • Dne 11. 5. 2011 zaslal senátor Ing. Petr Bratský dopis primátorovi hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. s dotazem na aktualizaci územního plánu hlavního města Prahy ve vztahu k SOKP a primátor Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. mu dopisem ze dne 3. 6. 2011 odpověděl.

     

    Celé znění dopisu  senátora Ing. Petra Bratského primátorovi hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. z 11. května 2011 najdete zde.

    Celé znění odpovědi primátora hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. senátorovi Ing. Petru Bratskému ze dne 3. června 2011 najdete zde.

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.