kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

I N F O R M A C E ke stavbě Silničního okruhu kolem Prahy 511 ( D1 – Běchovice)


 • Informace Výkonné rady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy ke stavbě 511 D1 - Běchovice.

                                                           I N F O R M A C E
                 ke stavbě Silničního okruhu kolem Prahy 511 ( D1 – Běchovice)


      Dne 20.září 2010 došlo ke slavnostnímu zprovoznění staveb 512 (D1 – Vestec), 513(Vestec – Lahovice) a 514 (Lahovice – Slivenec) v celkové délce 23 km. Nový úsek včetně komplexní rekonstrukce 7 km dlouhého úseku Třebonice – Slivenec tak začal  příznivě ovlivňovat  nejen neúnosnou dopravní situaci v jižní části hlavního města, ale také celostátní dopravu neboť tato část spojila východ a západ České republiky a scelila tak, alespoň stále však jen provizorně část naší dálniční sítě.
       Stavba 511 (D1 – Běchovice ve své délce 12,571 km) po převedení těžké kamionové dopravy z Městského okruhu se dnes stává natolik důležitou potřebou, že v čase zastiňuje i dostavbu staveb 518 (Ruzyně – Suchdol), 519 (Suchdol – Březiněves) a 520 (Březiněves – Satalice).
  S uspokojením lze konstatovat, že Magistrát hlavního města Prahy (stavební odbor) již v minulém týdnu vydal územní rozhodnutí k této tolik potřebné stavbě, ale jeho projednání s ohledem na množství signalizovaných námitek bude velmi obtížné, což přinese další časové ztráty do její přípravy.
      Apelujme prosím na všechny soudné občany této země k podpoře možné realizace této stavby co nejdříve a řešme potřeby a námitky našich spoluobčanů technickými opatřeními 21. století a nikoliv obstrukcemi, které časově přípravu stavby vždy zpozdí.

  V Praze dne 21.října 2010           

                                                                         Výkonná rada Sdružení pro výstavbu
                                                                              Silničního okruhu  kolem Prahy
     

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.