kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Prohlášení účastníků Valné hromady Sdružení pro výstavbu SOKP z 2.3.2011 k dokumentu MD "Strategie dopravy..." a dopis Ing. Františka Laudáta ministrovi dopravy k tomuto dokumentu


 • Prohlášení účastníků Valné hromady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy ze dne 2. března 2011 k dokumentu Ministerstva dopravy ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025" a dopis Ing. Františka Laudáta ministrovi dopravy JUDr. Vítu Bártovi k tomuto dokumentu.

  P r o h l á š e n í
  účastníků Valné hromady Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy
  ze dne 2. března 2011 k dokumentu Ministerstva dopravy ČR
  „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025"
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
      
  Materiál Ministerstva dopravy ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025“ ve své podstatě sice vychází z aktuální finanční situace, ale na druhé straně nerespektuje stále platné dokumenty (jako např. Dopravní politika ČR 2005 - 2013, ÚP VÚC jednotlivých krajů, nyní Zásady územního rozvoje krajů, územních plánů obcí), jakož i programové prohlášení vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 (Vláda zachová výši investic do dopravní infrastruktury).

       Materiál vedle těchto základních faktů neobsahuje základní vstupní analýzy, ani rozborovou část pro změny uváděné oproti stále platným řídícím dokumentům. Navrhovaná koncepce počítá pouze s dobudováním pouze 40% - 50% dopravní infrastruktury do roku 2025 což místo posílení konkurenceschopnosti naší země znamená její další propad oproti ostatním západoevropským zemím.

       Materiál je nevyvážený co do propracování jednotlivých druhů dopravy (silnice, železnice, voda, letecká doprava) a rovněž tak není podroben analýze skokového nárůstu dotace ze státního rozpočtu mezi rokem 2011 a rokem 2012 a do roku 2025 kdy bude její výše stagnovat, což znamená, že naše ekonomika bude rovněž stagnovat, což je pro život obyvatel této země nemyslitelné.

      Materiál bohužel nebilancuje ani rozhodující potřebu finančních prostředků pro přípravu nově zahajovaných staveb, kde právě čas a s tím související výkupy pozemků hrají v potřebě peněz velmi negativní roli.

  V našem Prohlášení nemohl a nebyl proveden podrobný rozbor nedostatků tohoto dokumentu, ale vzhledem k široké informovanosti o těchto provedených skutečnostech jak ze zákonodárného sboru tak veřejných institucí je naší povinností se k tomuto dokumentu vyjádřit následujícím sdělením:

   

  Valná hromada Sdružení pro výstavbu Silničního okruhu kolem Prahy požaduje, aby materiál Ministerstva dopravy „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025“nebyl předložen vládě ČR k projednání.

  Požadujeme, aby materiál byl přepracován při respektování stávajících platných dokumentů, usnesení a prohlášení, ale i za účasti odborníků jak ze státní správy, krajů, obcí tak i odborných institucí.

   

   

  Celé znění dopisu Ing. Františka Laudáta ministrovi dopravy JUDr. Vítu Bártovi k  dokumentu Ministerstva dopravy "Strategie dopravyjako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025" najdete zde.

   

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.