kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Přihláška do Spolku pro výstavbu SOKP


 

Spolek pro výstavbu silničního
okruhu kolem Prahy se sídlem
Národní 138/10, Praha 1

 

 

P Ř I H L Á Š KA

do Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy

 

Jméno a příjmení (obchodní název firmy)

 

Datum a místo narození (identifikační číslo)

 

 

Bydliště (sídlo firmy)

 

 

Kontaktní spojení ( mob. telefon, e-mail)

 

 

Dobrovolně se přihlašuji za člena Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy,
IČO 26993961 se sídlem Národní třída 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, registrovaného
u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 15553.

 

 

V ..........................................  dne ..............................

 

                                                                           Oprávněná osoba (čitelně)...............................................

 

                                                                           Podpis ( razítko firmy).......................................................

 

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.