kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, MŽP vydalo závazné stanovisko EIA


Tisková zpráva Ministerstva dopravy

Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, 
                        MŽP vydalo závazné stanovisko EIA


                                             24. listopadu 2017

 

Pokračování silničního okruhu kolem Prahy mezi Běchovicemi a dálnicí D1
získalo závazné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
Ministerstvo životního prostředí tak dalo zelenou další přípravě stavby. Ta
má být zahájena do tří let. Zhatit harmonogram směřující k zahájení prací
mohou odpůrci stavby a majitelé pozemků.

Následujícím krokem v přípravě dostavby části Pražského okruhu bude
zapracování podmínek stanoviska do dokumentace pro územní řízení, její
projednání s dotčenými orgány a příprava žádosti o územní rozhodnutí.
Paralelně bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení a
zahájení kroků pro majetkoprávní vypořádání ze strany hlavního města Prahy
do doby vydání územního rozhodnutí.

„Daří se nám ve spolupráci s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, jejím
náměstkem Petrem Dolínkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic urychlovat
přípravu stavby. Společný cíl máme do konce roku 2020 stavbu zahájit a o
čtyři roky později mít 12,5 kilometrů dlouhý úsek Pražského okruhu otevřený
pro provoz,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA je pro
dostavbu další části Pražského okruhu klíčovým momentem, který dále umožní
pokračovat v přípravě stavby z Běchovic k dálnici D1. „Poté, co Pražský
okruh nedostal od Evropské komise možnost uplatnit výjimku z opakování
procesu EIA, jsme této stavbě dali nejvyšší prioritu. Investor – Ředitelství
silnic a dálnic – odevzdal dokumentaci EIA v dubnu a Ministerstvo životního
prostředí, s přihlédnutím k tomu minimálnímu součtu správních lhůt a významu
záměru, dodrželo slíbený termín a stanovisko vydalo ještě na podzim,“ říká
ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Je to pro nás důležitá zpráva, protože úsek 511, který propojuje hradeckou
a brněnskou dálnici, je pro město klíčový. Jsem ráda, že se nám celý projekt
daří posouvat kupředu. Za město můžu slíbit, že i nadále budeme maximálně
součinní a uděláme vše pro to, aby se stavbu podařilo zahájit ve stanoveném
termínu,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Harmonogram přípravy tzv. SOKP 511 počítá s tím, že začátkem příštího roku
bude připravena k odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí nutná k
dalšímu projednání s dotčenými orgány a zástupci krajů, měst a obcí.
Následovat bude vydání územního rozhodnutí, na které musí navázat dokončení
dokumentace pro stavební povolení, její projednání a dokončení majetkoprávní
přípravy. Díky přijaté velké novele stavebního zákona se nebude s vydáním
stavebního povolení muset čekat na 100% dokončení majetkoprávní přípravy, to
by vydání stavebního povolení mělo urychlit.

Dostavbu Pražského okruhu může zdržet žaloba majitelů pozemků.

Harmonogram příprav počítá s tím, že pokud vše půjde podle plánu, bude v
roce 2020 vydáno stavební povolení, vybrán zhotovitel a může být stavba
Pražského okruhu oficiálně zahájena. Rizikem pro celou dostavbu Pražského
okruhu je fakt, že u Nejvyššího správního soudu leží žaloba majitelů pozemků
pod budoucí dálnicí, městské části Praha – Dolní Chabry a spolku Chvalská,
ve které napadají Zásady územního rozvoje hl. města Prahy vydané 11. 9. 2014
a požadují zrušení vymezení ploch a koridorů celé stavby okruhu.

„Je to další snaha majitelů dotčených pozemků a domů stavbu celého Pražského
okruhu zcela zablokovat, abychom se s přípravami všech staveb vrátili skoro
na začátek. Předmětná žaloba byla podána v poslední možný den tříleté lhůty.
Ve svém důsledku to může znamenat odložení dostavby okruhu na neurčito.
Existuje zde přeci jasný veřejný zájem okruh hlavního města dostavit a
výrazně ulehčit život milionu obyvatel Prahy, stovkám tisíců návštěvníků
metropole nebo odvést desetitisíce kamionů z širšího centra města na okraj,“
doplňuje Ťok.
 

« zpět na seznam

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.