kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Dotaz na vydání stanoviska EIA ke stavbě D0 511 D1 - Běchovice a navazující stavby silnice I/12 D0 - Úvaly


Dotaz tajemníka Společnosti pro rozvoj silniční dopravy, z.s. Pavla Brahy na ředitele odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí Mgr. Evžena Doležala na vydání stanoviska EIA ke stavbě D0 511 D1 - Běchovice a navazující stavby silnice I/12 D0 - Úvaly.

 

Dotaz Pavla Brahy z 24. 8. 2017

Při Vaší účasti dne 20. dubna 2017 na jednání Výkonné rady Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy jste potvrdil, že vydání stanoviska EIA stavby DO 511 (D1 - Běchovice) bude v říjnu 2017, aby bylo možné v 06/2018 požádat o územní rozhodnutí.

U související stavby I/12 Běchovice - Úvaly byla v 04/2017 dokončena a předána na MŽP dokumentace EIA a podána žádost o nový proces projednávání. Příslibem ze strany MŽP bylo sdělení o vydání Stanoviska EIA  v 07/2017 a vydání Coherence Stamp k EIA pro vydání ÚR v 09/2017.

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás požádat o laskavé zaslání popisu současného stavu (EIA) u obou staveb, k zajištění kvalitní přípravy připravovaného jednání Výkonné rady.

Děkuji Vám za Váš čas a postoj, který věnujete těmto stavbám z pohledu urychlení jejich probíhající přípravy.

 

Odpověď Mgr. Evžena Doležala z 31. 8. 2017

Pokud jde o SOKP 511, harmonogram nadále platí. Na konci září předpokládáme konání veřejného projednání a na konci října vydání stanoviska EIA. Bližší termín se bude odvíjet především od charakteru a množství doručených vyjádření k posudku, který byl aktuálně zveřejněn.

Co se týká stavby I/12, zde se informace od Vás týkají pravděpodobně jiné stavby. Dokumentace EIA byla na MŽP předložena v květnu a jak je tuším uvedeno i zápise, vydání stanoviska EIA se předpokládá v listopadu. I tento termín nadále platí. Aktuálně je dokončován posudek.

« zpět na seznam

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.