kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Informace ministra dopravy z 8. 3. 2017


 Ministr dopravy Dan Ťok:

Potřebujeme ujištění, že peníze z našeho rozpočtu na dopravní investice pro
                                       Prahu, neskončily v něčí kapse
                                     
                                                   8. března 2017

  Informace o zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v pražské
Technické správě komunikací je podle ministra dopravy Dana Ťoka velmi
závažná a mohla by ovlivnit investice v Praze, které jdou ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Po řediteli SFDI Zbyňkovi Hořelicovi proto bude
ministr dopravy chtít, aby prověřil ve spolupráci s náměstkem pražské
primátorky Petrem Dolínkem, jakých projektů se obvinění tří pracovníku TSK
týká a zda nejde o projekty financované z rozpočtu SFDI.

„Pochybnými zakázkami TSK se zabývá policejní odbor závažné hospodářské
trestné činnosti, což je velmi alarmující. Musíme mít ujištění, zda nejde o
projekty financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. To
může určitě ovlivnit výši finančních prostředků, které jsou Praze každoročně
poskytovány z rozpočtu fondu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

V loňském roce bylo poskytnuto z rozpočtu fondu TSK celkem více než 404
milionů korun, letos se zatím počítá s částkou ve výši cca 308 milionů
korun.

Zákaz vjezdu kamionů na část městského okruhu omezí financování oprav

Ministr dopravy Dan Ťok chce také varovat před návrhem náměstka pražské
primátorky Dolínka zakázat vjezd kamionů nad 12 metrů po části městského
okruhu od Spořilovské po Běchovice. „Tato varianta znamená, že Státní fond
dopravní infrastruktury by tuto část komunikace musel přestat financovat.
Zároveň by se zvýšila kamionová doprava na komunikacích nižších tříd ve
Středočeském kraji, které k tomu nejsou určené," vysvětluje ministr.

V hlavním městě Praze Státní fond dopravní infrastruktury financuje jak
investice, tak i opravy a údržbu, které se týkají silnic a místních
komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu
kolem hlavního města Prahy. Rozsah dotčených komunikací je upravován v
závislosti na postupu výstavby silničního okruhu a dalších pozemních
komunikací.

Dostavbou chybějících částí silničního okruhu kolem Prahy (SOKP nebo také D0)
se dnes zabývala pracovní skupina pod vedením náměstka ministra dopravy
Kamila Rudoleckého, která řešila stavby severní části okruhu s označením
518, 519 a 520. Zástupci resortu dopravy, životního prostředí, hlavního
města i Středočeského kraje stanovili harmonogram další přípravy pro všechny
strany, kterých se výstavba okruhu dotýká. Zabývali se rovněž aktuálním
stavem pořizování územně-plánovací dokumentace.

Cílem je zahájit co nejrychleji nový proces posouzení vlivu na životní
prostředí (EIA), a otevřít tak cestu k získání potřebných povolení pro tuto
klíčovou dopravní stavbu, kterou roky brzdily spory o vedení trasy. Obdobná
skupina koordinuje i přípravu východní části okruhu spojující D1
(označovanou jako SOKP 511) s již zprovozněnou částí pražského okruhu od
Běchovic k hradecké dálnici D11 a mladoboleslavské D10.
 

« zpět na seznam

banner-zive.png, 16kB
ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.