kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Nesouhlas Spolku pro výstavbu SOKP s rozhodnutím vlády o vyjmutí stavby 511 Pražského okruhu ze seznamu vybraných prioritních staveb


Na základě skutečnosti, že vláda 8.června 2016 na svém zasedání z 11 vybraných prioritních staveb, u nichž má nahradit posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., novelou zákona č. 39/2015 Sb. (EIA), vyjme  po jednáních s Evropskou komisí z tohoto seznamu stavbu silničního okruhu kolem Prahy (stavba 511 DO, úsek D1 - Běchovice), pověřila  Výkonná rada Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy ​​svého předsedu pana Pavla Čiháka, aby dopisem předsedy vyjádřil panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi náš ostrý nesouhlas s tímto rozhodnutím. Zároveň předseda spolku podpoří rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o omezení jízdy kamionů delších dvanácti metrů přes oblast Spořilova a Štěrboholské spojky pro nájezd na dálnici D11. 

Ing. Pavel Čihák
předseda Spolku pro výstavbu SOKP

« zpět na seznam

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.